تازه های دنیای رایانه MAC Address چیست؟

 

هر کامپیوتر موجود در شبکه به منظور ایجاد ارتباط با سایر کامپیوتر ها ، می بایست شناسائئ ودارای یک آدرس منحصر بفرد باشد.قطعاً تاکنون به آدرس های IP ویا MAC ( اقتباس شده از کلمات Media Access Contorol ) برخورد داشته اید وشاید این سوال برای شما مطرح شده باشد که اولا ضرورت وجود دو نوع آدرس چیست وثانیا جایگاه استفاده از آنان چیست؟MAC Address، یک آدرس فیزیکی است در حالی که آدرس های IP به منزله آدرس های منطقی می باشند.آدرس های منطقی شما را ملزم می نماید که به منظور پیکربندی کامپیوتر وکارت شبکه ، درایو ها و یا پروتکل ها ی خاصی را در حافظه مستقر نمایید مثلاً استفاده از آدرس های (IP ). این وضعیت در رابطه با MAC Address صدق نخواهد کرد واینگونه آدرس ها  نیازمند  درایوهای خاصی نخواهند بود، چرا که  آدرس های فوق درون تراشه کارت شبکه قرار می گیرند.


ساختارMAC Address

یک MAC Address  بر روی هر کارت شبکه همواره دارای طولی مشابه ویکسان می باشند. (6 بایت ویا 48 بیت).در صورت بررسی MAC Address یک کامپیوتر که بر روی آن کارت شبکه نصب شده است ، آن را با فرمت مبنای شانزده (Hex)، مشاهده خواهید دید. مثلاًMAC Addressکارت شبکه موجود روی یک کامپیوتر می تواند به صورت زیر باشد:زمانی که یک تولید کننده نظیر اینتل ، کارت های شبکه خود را تولید می نماید ، آنان هر آدرس دلخواهی را نمی توانند برایMAC Address در نظر بگیرند.در صورتی که هممه تولیدکنندگان کارت های شبکه بخواهند بدون وجود یک ضابطه خاص ،اقدام به تعریف آدرس های فوق نمایند، قطعا امکان تعارض بین آدرس های فوق بوجود خواهد آمد.(عدم تشخیص تولید کننده کارت ووجود دو کارت شبکه از دو تولیدکننده متفاوت با آدرس های  یکسان) حتماً این سوال برای شما مطرح می گردد که  MAC Address توسط چه افراد ویا    سازمان هائی وبه چه صورت به کارت های شبکه نسبت داده می شود؟

دلیل استفاده از     MAC Address 

هر کامپیوتر موجود در شبکه ، می بایست با استفاده از روش هایی خاص شناسایی گردد. برای شناسایی یک کامپیوترموجود در شبکه ،صرف داشتن یک آدرس IP به تنهایی کفایت نخواهد کرد. حتماً علاقه مندید که علت این موضوع را بدانید.بدین منظور ، لازم است نگاهی به مدل معروف OSI (Open Systems Interconnect ) ولایه های آن داشته باشیم:

شبکه فیزیکی

همانگونه که مشاهده می نمایید، MAC Address در لایه Data Link ( لایه دوم مدلOSI) قرار دارد واین لایه مسئول بررسی این موضوع خواهد بود که داده متعلق به کدامیک از کامپیوترهای موجود در شبکه است. زمانی که یک بسته اطلاعاتی (Packet ) به لایه Data Link  می رسد( از طریق لایه اول) ، وی آن را در اختیار لایه بالایی خود (لایه سوم) قرار خواهد داد .بنابراین ما نیازمند استفاده از روش خاصی به منظور شناسایی یک کامپیوتر قبل از لایه سوم هستیم. MAC Address در پاسخ به نیاز فوق در نظر گرفته شده وبا استقرار در لایه دوم ، وظیفه شناسایی کامپیوتر قبل از لایه سوم را بر عهده دارد.همه ماشین های موجود روی یک شبکه ، اقدام به بررسی بسته های اطلاعاتی نموده تا مشخص گردد که آیا MAC Address موجود در بخش ((آدرس مقصد)) بسته اطلاعاتی ارسالی با آدرس آنان مطابقت می نماید؟ لایه فیزیکی (لایه اول) قادر به شناخت سیگنال های الکتریکی موجود روی شبکه بوده وفریم هایی را تولید می نماید که در اختیار لایه Data Link ، گذاشته می شود. در صورت مطابقت MAC Address موجود در بخش (( آدرس مقصد)) بسته اطلاعاتی ارسالی با MAC Address یکی از کامپیوترهای موجود در شبکه ،کامپیوتر مورد نظر آن را دریافت وبا ارسال آن به لایه سوم ، آدرس شبکه ای بسته اطلاعاتی (IP ) بررسی تا این اطمینان حاصل گردد که آدرس فوق با آدرس شبکه ای که کامپیوتر مورد نظر با آن پیکربندی شده است به درستی مطابقت می نماید.به منظور برخورد با مشکلات فوق ،گروه IEEE  هر MAC Addressرا به دو بخش مساوی تقسیم که از اولین بخش آن به منظور شناسائی تولیدکننده کارت ودومین بخش به تولیدکنندگان اختصاص داده شده تا آنان یک شماره سریال را در آن درج نمایند کد تولیدکنندگان بر اساس RFC -1700 به آنان نسبت داده می شود .در صورت مشاهدهRFC فوق حتما متوجه خواهید شد که برخی از تولیدکنندگان دارای بیش از یک می باشند .علت این امر به حجم گسترده محصولات تولیدی آنان برمی گردد. با این که MAC Address در حافظه کارت شبکه ثبت می گردد، برخی از تولیدکنندگان  به شما این اجازه را خواهند داد که با دریافت واستفاده از یک برنامه خاص ،بتوانید بخش دوم MAC Address   کارت شبکه خود را تغییر دهید( شماره سریال کارت شبکه ) علت این موضوع به استفاده مجدد از سریال های استفاده شده در سایر محصولات تولید شده توسط آنان برمی گردد(تجاوز از محدود مورد نظر) در حال حاضر احتمال این که شما دو کارت شبکه را خریداری نمایید که دارایMAC Address یکسانی باشند ، بسیار ضعیف وشاید هم غیر ممکن باشد.

/ 0 نظر / 30 بازدید